Obradował Zjazd Gminny Związku OSP

W niedzielę 21 listopada 2021 r. w świetlicy remizy OSP w Złotej odbył się Zjazd Gminny Związku OSP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek OSP z terenu gminy oraz ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku jak również zaproszeni goście. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. st. bryg. Jarosław Huk – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz Ireneusz Gołuszka – przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego i Sekretarz Gminy Złota, który został wybrany Przewodniczącym Zjazdu i bardzo sprawnie przeprowadził całe obrady.

Na podstawie przedłożonych  sprawozdań  ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego  i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonano oceny minionej kadencji a następnie zatwierdzono skład nowego Zarządu i wybrano 3 – osobową Komisję Rewizyjną. Podjęto stosowne uchwały i wytyczono główne kierunki działań na nową kadencję 2021 - 2026.

Miłym akcentem Zjazdu Gminnego było wręczenie specjalnych „Podziękowań” dla druhów którzy z końcem minionej kadencji zakończyli swoją wieloletnią działalność w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jako dowód uznania dla ich  pracy na rzecz rozwoju ruchu strażackiego na terenie gminy, powiatu i województwa. Podziękowania takie otrzymali następujący druhowie: Wiesław Pieczonka, Stefan Dynia, Robert Kulik, Włodzimierz Mlaskawa, Ryszard Sobieraj, Adam Wypych, Waldemar Marzec, Władysław Stępień, Wojciech Bochenek, Stanisław Kłos, Marcin Szczepanik.

W trakcie konstytuowania się nowo wybranego Zarządu wyłoniono 6 – osobowe Prezydium w skład którego weszli : Prezes Zarządu – Tadeusz Sułek (Wójt Gminy Złota), Wiceprezesi : Marcin Pruś (OSP Chroberz), Stanisław Górniak (OSP Pełczyska), Komendant Gminny Związku – Artur Oziębłowski (OSP Złota), Sekretarz – Adrian Oziębłowski (OSP Złota), Skarbnik – Paweł Kumor (OSP Złota). Ponadto 13-osobowy skład nowego Zarządu uzupełnili: Mirosław Krawczyk (OSP Nieprowice), Włodzimierz Dąbek (OSP Miernów), Ryszard Górniak (OSP Pełczyska), Dariusz Kłos (OSP Stawiszyce), Maciej Pieczonka (OSP Złota), Dariusz Kucięba (OSP Żurawniki), Wojciech Siemianowski (OSP Chroberz).

Przewodniczącym 3-osobowej Komisji Rewizyjnej został Rafał Nowak (OSP Nieprowice), Wiceprzewodniczącym- Włodzimierz Grzęda (OSP Żurawniki) i Sekretarzem – Wit Wójcik (OSP Miernów).

Na zakończenie wybrano 5 delegatów na Zjazd Powiatowy oraz 4 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. Delegatami zostali Tadeusz Sułek, Stanisław Górniak, Paweł Kumor, Artur Oziębłowski i Marcin Pruś, zaś czterech pierwszych nowo wybrany Zarząd wytypował jako swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Autor: AO, UG Złota

zjazd

zjazd

zjazd

zjazd

Harmonogram zebrań strażackich

W świetlicy Urzędu Gminy Złota odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach OSP na terenie gminy Złota w 2021 roku. Poniżej zestawienie:

 Lp.  Jednostka OSP  Data zebrania  Godzina  Miejsce
1. OSP Biskupice 24.07.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

2. OSP Chroberz 24.07.2021 19.00 Świetlica wiejska
3. OSP Nieprowice 24.07.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

4. OSP Niegosławice 24.07.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

5. OSP Żurawniki 24.06.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

6. OSP Pełczyska 31.07.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

7. OSP Miernów 31.07.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

8. OSP Stawiszyce 31.07.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

9. OSP Złota 07.08.2021 19.00 Świetlica przy

remizie OSP

Życzenia dla strażaków

W dniu Świętego Floriana Patrona Strażaków Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Złotej życzy wszystkim Strażakom pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia dla Was i Waszych rodzin.

Składamy serdeczne podziękowania za Wasz trud, za poświęcenie, za wielki dar serca, jakim jest Wasza piękna służba i zaangażowanie.

Dziękujemy druhnom i druhom z gminy Złota za prowadzoną działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi i za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi.

Życzymy satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Dzień Strażaka to święto tych „którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.

Do życzeń dołączamy też „List od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Będkowskiego" skierowany do wszystkich druhów OSP z województwa świętokrzyskiego.

Za Zarząd
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Tadeusz Sułek

Apel do mieszkańców!

Wójt Gminy Złota apeluje do mieszkańców gminy o kategoryczne zaniechanie procederu wypalania traw i nieużytków.

Wypalanie traw i nieużytków jest zabronione przepisami przeciwpożarowymi oraz ochrony środowiska. Skutkami tych pożarów są znaczne straty w środowisku naturalnym, a w przypadkach niekontrolowanego rozwoju pożaru również straty w terenach zalesionych oraz w mieniu człowieka. Należy też podkreślić, iż rokrocznie w pożarach traw ginie w naszym kraju kilka osób.

W przypadku udowodnienia podpalenia, podpalaczom grożą wysokie kary finansowe, a w razie spowodowania zagrożenia m. in. dla siedlisk ludzkich grozi odpowiedzialność za przestępstwo ścigane z urzędu.