Konstruktywne spotkanie w Czarnocinie

W poniedziałek (20.05.2024 r.), w Czarnocinie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Złota Waldemara Podsiadło z  Wójt Gminy Czarnocin Beatą Bułą.

Konstruktywne rozmowy, dotyczyły wspólnych działań samorządów nad realizacją projektów, które będą służyły dobru mieszkańców.

Jednym z najważniejszych tematów, był dowóz dzieci z naszych gmin do szkół. Sprawę udało się pozytywnie załatwić.

waldemar

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że w dniu 31.05.2024 roku Urząd Gminy Złota będzie nieczynny.

Wójt Gminy Złota

Rozpoczynamy budowę żłobka

W dniu 9 maja 2024 r., nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy pod inwestycję budowy żłobka w Złotej. Przekazania ze strony samorządu Gminy Złota dokonał Waldemar Podsiadło – Wójt Gminy Złota. Wykonawcą robót będzie Spółdzielnia Rzemieślnicza w Busku—Zdroju.

Termin wykonania inwestycji to 12 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do maja 2025 roku. Wartość projektu, który obejmować będzie nowy budynek z wyposażeniem i ekologicznym ogrzewaniem (pompa ciepła), plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół żłobka wyniesie 2 145 000 zł.

żłobek

Szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w ostatnim czasie, Wójt Gminy Złota informuje, że osoby poszkodowane w/w zjawiskiem, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych  do dnia 16 maja 2024 roku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota oraz w siedzibie Urzędu. Wniosek należy złożyć w Urzędzie  Gminy w – pokój nr 10.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku należy dołączyć:

  1. kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 r. do ARiMR) w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego (jeżeli rolnik nie złożył dotychczas wniosku o dopłaty bezpośrednie w kampanii 2024r., musi to uczynić niezwłocznie i dostarczyć go do złożonego wniosku o oszacowanie szkód).
  2. kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) - jeżeli posiada zwierzęta.

We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.). Prosimy pamiętać o podaniu aktualnego numeru telefonu w celu sprawnego kontaktu pracowników Urzędu z Wnioskodawcą !

Do pobrania:

Sesja Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na I sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się  7 maja 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, ul. Parkowa 8, 28-425 Złota.

W załączeniu postanowienie Nr 273/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Złota w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Złota oraz przez Wójta Gminy Złota wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że w dniu 02.05.2024 roku.

Urząd Gminy Złota będzie NIECZYNNY

Wyniki w wyborach Wójta Gminy Złota - II tura

Kandydat, który uzyskał mandat

PODSIADŁO Waldemar Bolesław

Wyniki w ponownym głosowaniu

Wyniki wyborów samorządowych 2024

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

trasa 2 trasa 1 trasa 4 trasa 3 trudny dojazd


Harmonogram zebrań wiejskich

Lp Sołectwo Termin Godz. Miejsce spotkania
1 BISKUPICE 16.03.2024 1700 Remiza OSP
2 ŻURAWNIKI 17.03.2024 1500 Remiza OSP
3 NIEGOSŁAWICE 17.03.2024 1700 Remiza OSP
4 ZŁOTA 17.03.2024 1900 Biblioteka
5 PEŁCZYSKA 18.03.2024 1700 Remiza OSP
6 STAWISZYCE 18.03.2024 1900 Remiza OSP
7 MIERNÓW 19.03.2024 1700 Remiza OSP
8 PROBOŁOWICE 19.03.2024 1900 Remiza OSP
9 WOLA CHROBERSKA 20.03.2024 1700 Świetlica Wiejska
10 KOSTRZESZYN 20.03.2024 1900 Remiza OSP
11 RUDAWA 21.03.2024 1700 Świetlica Wiejska
12 NIEPROWICE 21.03.2024 1900 Remiza OSP

 

13 WOJSŁAWICE 22.03.2024 1700 Świetlica Wiejska
14 CHROBERZ 22.03.2024 1900 Dom Ludowy