Informacja dla mieszkańców Pełczysk

Odpady, które z powodu bardzo złych warunków pogodowych, nie zostały zebrane z kilku gospodarstw w Pełczyskach, zostaną odebrane w dniu 14.12.2023 r. (czwartek).

Bezpłatne badania mammograficzne w Złotej - 11.12

Zapraszamy wszystkie mieszkanki gminy Złota w wieku 45-74 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii na bezpłatne badanie mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie wykonasz w mammobusie w dniu:
11 grudnia 2023 – poniedziałek (12-17)
obok Biblioteki Publicznej
ul. Parkowa 18.

Zapisz się na mammografię:
- pod numerem: 42 254 64 17
- przez Internet na stronie medica.org.pl.

Do rejestracji proszę przygotować nr PESEL oraz nr telefonu.

Bezpłatne badania mammograficzne - 7.12

Mammo-Med Sp. z o.o. Centrum Diagnostyki i Usług Medycznych zaprasza mieszkanki Na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi - Etap Podstawowy finansowane przez Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania zostaną przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii.

W miejscowości Złota badania chcielibyśmy wykonywać w dniu 7.12.2023r będziemy pracować w godzinach 9.00-15.00 na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej.

Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia.
Rejestracja telefoniczna: 58 325 76 02, 58 325 76 05.

Źródło: Mammo-Med Sp. z o.o, Al. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, tel. 58 325 76 00

Spotkanie dla mieszkańców miejscowości Złota i Chroberz

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZŁOTEJ wraz z Partnerami : Gminą Złota, Gminną Biblioteką w Złotej oraz Gminnym Klubem Sportowym ,,Strzelec’’Chroberz ZAPRASZAJĄ Mieszkańców, Przedsiębiorców, Stowarzyszenia, Kluby z MIEJSCOWOŚCI  Złota oraz  Chroberz,

NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA Koncepcji Inteligentnej Wsi obejmującej miejscowości:  Chroberz i Złotą.

W trakcie  spotkania przeanalizujemy potrzeby rozwojowe i potencjał obszaru, określimy słabe i mocne strony obszaru. Uczestnicy będą mogli również podzielić się swoim pomysłem/projektem na rozwój tych miejscowości.

Miejsce i termin spotkania:

  1. Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej ul. Parkowa 18, Złota dnia 22.11.2023r godz: 17.00,
  2. Dom Ludowy w Chrobrzu ul. Chrobrego 16, Chroberz dnia 23.11.2023r godz: 17.00.

spotkanie

Zaproszenie

Wójt Gminy Złota ma zaszczyt zaprosić na obchody 105 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbędą się 11 Listopada  2023 roku w Złotej.

Program uroczystości:

13:30 – Zbiórka pododdziałów przy bibliotece w Złotej

14:00-  Msza Święta w Kościele p/w św. Urszuli Ledóchowskiej w Złotej

15:00 – 15:30-  Przemarsz pod pomnik w Złotej i złożenie kwiatów

Poszukiwany właściciel

Czy komuś nie zaginął piesek? Odnalazł się na prywatnej posesji w Probołowicach. Jest bardzo przyjazny. Jeśli poznajesz swojego pupila to prosimy o kontakt: tel. 41 356 16 33 wew. 16.

piesek

Prosimy o wypełnienie ankiety

Województwo Świętokrzyskie jako partner w projekcie „BIOWIND” – Zwiększenie akceptacji społecznej dla energii wiatrowej w regionach UE poprzez planowanie oparte na środowisku i społeczności lokalnej przeprowadza badania wśród mieszkańców regionu w zakresie terytorialnych społeczno-ekonomicznych czynników powodujących sprzeciw społeczeństwa wobec projektów energetyki wiatrowej.

Rozwój energii wiatrowej jest kluczowy dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu (więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie https://www.swietokrzyskie.pro/o-projekcie-biowind-interreg-europe-2021-2027/

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BIOWINDA1-1questionnairePUBLIC

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Właściciele i najemcy lokali w domach wielorodzinnych zainteresowani skorzystaniem  z dotacji  z programu ,,Ciepłe mieszkanie ‘’ na wymianę źródła ciepła, wymianę okien lub modernizacje centralnego ogrzewania proszeni są o wypełnienie ankiety i dostarczenie do sekretariatu Urzędu Gminy w Złotej do 15.10.2023 r.

Informacje można uzyskać pod numerami tel . 41 3561601 wew.16 lub 600 553 185.

Program "Ciepłe Mieszkanie" skierowany jest do właścicieli i najemców lokali w zabudowie wielorodzinnej; mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nie ekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła.

Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Ciepłe Mieszkanie 2023 - trzy progi dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – to szansa na dotację do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30 proc. kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny oraz do 35 proc. w przypadku lokali z gmin najbardziej zanieczyszczonych (do 19 tys. zł).

Podwyższone dotacje przewidziano przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym (chodzi o przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego). Wówczas można starać się o 27,5 tys. zł, do 60 proc. kosztów kwalifikowanych lub 29,5 tys. zł (do 65 proc. kosztów), jeśli to lokal z listy gmin najbardziej zanieczyszczonych.

Najwyższe wsparcie otrzymają ci, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Wówczas na przedsięwzięcie przewidziano aż 41 tys. zł wsparcia (do 90 proc. kosztów kwalifikowanych) lub 43,9 tys. zł (95 proc. kosztów) dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

(-) Wójt Gminy Złota

Harmonogram zajęć - hala w Złotej

grafik hala

Dożynki powiatowe - Kije 2023

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z dożynek powiatowych, które w tym roku odbyły się w Kijach.

>> GALERIA ZDJEĆ <<