Kalendarz wydarzeń

Publikujemy kalendarz wydarzeń imprez, które odbędą się na terenie naszej gminy i o których został poinformowany Urząd Gminy Złota. Imprezy zostały również uwzględnione w zakładce "Kalendarz" oraz w module na stronie głównej (po prawej stronie). Jeśli chcesz zgłosić jakąś imprezę/wydarzenie zapraszamy do wysłania informacji na adres ug@gminazlota.pl

25.06.2022 r.: Festyn i zabawa taneczna “Noc Świętojańska” na przystani kajakowej w Chrobrzu.
26.06.2022 r.: 100-lecie OSP Pełczyska oraz Festyn “Powitanie Lata”.
03.07.2022 r.: XI Święta Pieśni i Muzyki Świętokrzyskiej im. Kazika Krawczyka i Stasia Muchy
10.07.2022 r.: Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Złotej, stadion sportowy w Złotej.
10.07.2022 r.: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz - Koncert w Złotej.
14.08.2022 r.: Zabawa odpustowa "Powrót do tradycji" - przystań w Chrobrzu.
21.08.2022 r.: Gminne Dożynki w Złotej, stadion sportowy.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

szkody

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uwzględniane zjawiska atmosferyczne

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk:

 • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich –  które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub
 • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki pomocy

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna
Wniosek o przyznanie pomocy - wersja pdf
Instrukcja wypełniania wniosku

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że  w dniu 17.06.2022 roku tj. piątek

Urząd Gminy Złota będzie

NIECZYNNY

(-) Wójt Gminy Złota

Uwaga!!! Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Złota o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów.

Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu opiekę, schronienie na terenie swojej nieruchomości bądź wyżywienie, nie będą przyjmowane.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Osoby te muszą mieć świadomość, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

Urząd Gminy Złota

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego - ZPO Złota

W czwartek, 28 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej. Społeczność placówki przygotowała przepiękną imprezę, podczas której zaprezentowały delegacje wszystkich klas, a znamienici goście zjawili się ze sportowymi prezentami.

Symboliczną wstęgę przecięli przedstawiciele uczniów, grona pedagogicznego, a także władz samorządowych. Poświecenia nowego boiska dokonał proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej ks. Jacek Miernik. Głos zabrali m.in. dyrektor ZPO Złota Mariola Warzecha, wójt gminy Złota Tadeusz Sułek, przewodniczący rady powiatu pińczowskiego Ireneusz Gołuszka, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, z-ca dyrektora ZSCKR Ilona Ziółkowska, a także przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Kielcach  Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej.

otwarcie

Zaktualizowana ulotka - informacja dla uchodźców

ulotka

ulotka

ulotka

ulotka

Ważne informacje dotyczące pomocy Uchodźcom

Szanowni Mieszkańcy, pomagajmy rozsądnie, czerpmy informacje z wiarygodnych stron.

Przedstawiamy zbiór najważniejszych informacji dotyczących skoordynowanej pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przeczytaj jak możesz rozsądnie pomóc.

Szanowni Mieszkańcy, uruchomiony został Magazyn Główny rzeczy dla Uchodźców. Znajduje się on w budynku OSP Pińczów  - ul. 1 Maja 2 (wjazd od ul. Krótkiej). Przed dostarczeniem rzeczy należy najpierw zadzwonić do  koordynatora dyżurującego pod nr. tel. 505 325 790.

Jeśli goszczą Państwo u siebie Uchodźców i potrzebujecie pomocy materialnej, też można dzwonić.

Podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Pińczowie, podjęto decyzję, iż zbiórka pieniężna na rzecz wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, prowadzona będzie na specjalnym subkoncie Stowarzyszenia Krewcy Ponidzianie.

Santander Bank

21 1090 2590 0000 0001 4983 1154
z dopiskiem "Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy".

Uwaga!

Dwa punkty skoordynowanej pomocy Uchodźcom z Ukrainy w naszym województwie:

1 - przy Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach - tel. 41 342 12 37

2 - na dworcu PKS.

Prosimy o rejestrowanie uchodźców w punktach recepcyjnych, by mogli korzystać z pełnego pakietu pomocy dla nich przygotowanej.

Punkty wskazują miejsca zakwaterowania uchodźców.

Drodzy mieszkańcy przyjmując uchodźców samodzielnie pod swój dach oczywiście wykazujecie wielkie serca, ale pozbawiacie Waszych gości możliwości korzystania z pełnego pakietu pomocy: statusu uchodźcy, bezpłatnej opieki zdrowotnej, prawa do bezpłatnej edukacji i opieki przedszkolnej dzieci, pomocy finansowej.

Pomagajcie rozsądnie. Kierujcie uchodźców do punktów lub dzwońcie tam zanim pomożecie.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

INSTRUKCJA w zakresie pomocy humanitarnej kierowanej na terytorium Ukrainy

 1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach organizuje system zbiórki pomocy rzeczowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Może być to jeden centralny punkt zbiórki (adres poniżej) – lub system dwustopniowy: zbiórka w gminach/powiatach –> transport do głównego punktu na województwo albo (jeśli to uzasadnione np. rozmiarem zbiórek lokalnych) do ostatecznego miejsca dostawy, tj. do składnicy RARS.
 2. Darowizny warto podzielić na dwie części: (i) przeznaczone na potrzeby pomocy uchodźcom na terytorium RP i (ii) przeznaczone do transportu na Ukrainę. Niniejsza instrukcja dotyczy części (ii).
 3. KPRM udostępni portal/aplikację umożliwiającą zarządzanie systemem darowizn. Upoważnieni przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego będą zobowiązani do zgłaszania za pomocą portalu/aplikacji otrzymanych ze swojego regionu darowizn z przeznaczeniem dla osób oczekujących w kolejkach do przejść granicznych oraz w innych miejscach na Ukrainie (lub propozycji darowizn).
 4. Rozmiar darowizn oraz miejsce docelowe:
  1. do RARS powinny być kierowane TYLKO darowizny w ilościach paletowych
  2. Pojedyncze darowizny od obywateli na poziomie UW mogą być przekierowywane także do lokalnych organizacji pomocowych (Caritas itp.)
 5. KPRM weryfikuje asortyment i potwierdza lub odrzuca w aplikacji przesłane propozycje
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia zapotrzebowania na wskazany asortyment, UW organizuje transport do miejsca docelowego – składnicy RARS:
  1. UW gromadzi towary, by następnie zorganizowanym przez siebie transportem zbiorczym dostarczyć do Składnicy RARS,
 7. Centralny magazyn zbiórki pomocy rzeczowej na terenie województwa świętokrzyskiego:

Adres dostawy: Centrum Logistyczne 7R, Hala Nr 2 ul. Logistyczna 9; 26-060  Chęciny

WEJŚCIE NA BRAMĘ NR 5


Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:

Środki higieny i czystości:

Żywność:

Inne:

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl.

Źródło: www.kielce.uw.gov.pl

Kolejne umowy podpisane

W Urzędzie Gminy Złota podpisane zostały dwie kolejne umowy. Pierwsza z nich na zadanie związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz termomodernizacją budynku biurowego (po byłym posterunku policji) przy ul. Parkowej w Złotej oraz budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej.

Natomiast drugie zadanie do również przedsięwzięcie związane z przygotowaniem dokumentacji oraz termomodernizacją budynku świetlicy w Stawiszycach.

Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek wraz ze Skarbnikiem Gminy Ewą Pawełczak podpisali umowy z firmami które złożyły najkorzystniejsze oferty, tj. odpowiednio Zakładem Remontowo-Budowlanym, Andrzej Olesiński z Wolicy oraz Zakładem Remontowo- Budowlanym, Jarosława Olesińskiego z Buska-Zdroju.

Szczegóły poszczególnych zadania w specyfikacji przetargowej na stronie www.bip.gminazlota.pl

umowy

umowy