Darowizny przyznawane przez Fundację KGHM Polska Miedź

Opublikowano: 29 maja, 2024

Fundacja KGHM Polska Miedź przyznaje i przekazuje darowizny  na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji, w tym na działania w zakresie:

  1. ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w przypadku osoby fizycznej jako wnioskodawcy;
  2. realizacji projektów w czterech obszarach tj. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”, „Nauka i edukacja”, „Sport i rekreacja” i „Kultura i tradycje” w przypadku osoby prawnej (instytucji) jako wnioskodawcy.

Nabór Wniosków odbywa się w sposób ciągły, a Wnioskodawca może jednorazowo złożyć więcej niż jeden Wniosek, pamiętając przy tym, że do każdego Wniosku wymagany jest komplet dokumentów.

Podstawą ubiegania się o Darowiznę przez Wnioskodawcę jest złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z załącznikami, których wzory udostępnione są na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.fundacjakghm.plotwiera się w nowej karcie w zakładce „Złóż wniosek”. Wzór „Wniosku o udzielenie darowizny osobie fizycznej ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź” oraz Wzór „Wniosku o udzielnie darowizny dla instytucji ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Wniosek wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Fundacja KGHM Polska Miedź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin.

Więcej informacji na temat naborów:

menu-circlecross-circle