Decyzja znak: KR.RZT.70.126.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Złota.

Opublikowano: 29 grudnia, 2022
menu-circlecross-circle