Demontaż "azbestu" - kolejny etap za nami

Opublikowano: 31 sierpnia, 2022

W lipcu b.r. Gmina Złota zakończyła kolejny etap usuwania wyrobów zawierających azbest. Zutylizowano wyroby na 24 posesjach o łącznej wadze ok. 53 ton.

Zadanie zostało wykonane w całości ze środków własnych Gminy Złota. Koszt zadania wyniósł 18 127,80 zł.

menu-circlecross-circle