Dobre informacje dla mieszkańców gminy Złota

Opublikowano: 11 marca, 2024

Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Kielcach uzupełnił odpowiedź dla Urzędu Gminy Złota w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej.

Wnioski o rozbudowę sieci  komórkowej są odpowiedzią na sygnały naszych mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci szerokopasmowej, a zasięg telefonii bezprzewodowej jest znikomy.

Działania Urzędu Gminy Złota prowadzone są wielotorowo. Od 2020 do 2023 roku firma NEXERA prowadziła na terenie naszej gminy inwestycje związane z budową sieci szerokopasmowej. Jak podkreślali członkowie Zarządu dzięki wzorowej współpracy na linii Nexera – Samorząd Gminy Złota, udało się objąć inwestycją większą pulę adresów niż planowano.

Mimo wszystko, nie każde gospodarstwo domowe w gminie Złota ma możliwość korzystania z dobrodziejstw internetu czy telefonii komórkowe. Dlatego UG Złota kierował pisma i zapytania do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie zapewnienia zasięgu sieci komórkowej w wykluczonych cyfrowo obszarach naszej gminy, np. Woli Chroberskiej czy Kostrzeszynie, a także Złotej, Miernowa i Pełczysk.

Jak informuje nas UKE - operator sieci Orange Polska S.A. planuje w połowie bieżącego roku uruchomienie stacji bazowej w okolicy miejscowości Wola Chroberska. Operator sieci P4 Sp. z o.o. planuje uruchomienie dwóch stacji bazowych: w miejscowości Złota w czwartym kwartale 2024 r. oraz w pobliżu miejscowości Kostrzeszyn w dalszym terminie. Jednocześnie operatorzy telefonii komórkowej wskazują, że teren gminy Złota jest trudny inwestycyjnie ze względu na ukształtowanie terenu oraz położenie częściowo na terenie a częściowo w sąsiedztwie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego. Innym wskazanym problemem był przypadek protestów mieszkańców gminy Złota, co spowodowało, że operator zmuszony został do zmiany planowanej lokalizacji stacji bazowej a w konsekwencji znacznego opóźnienia realizacji inwestycji.

Ponadto z informacji przekazanej przez firmę NEXERA, przedsiębiorstwo przystąpiło do zamówienia publicznego na dalszą rozbudowę sieci szerokopasmowej, tzw. białych plam obejmujących m.in. Wolę Chroberską czy Kostrzeszyn.

menu-circlecross-circle