Dobry Start 300 plus dla ucznia

Opublikowano: 8 lipca, 2021

Szanowni Państwo,

począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie „Dobry Start” będzie można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (portal Emp@tia, bankowość elektroniczna, Platforma Usług Elektronicznych ZUS), a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Chcemy pomóc wszystkim mieszkańcom Waszej Gminy, którzy wcześniej takie wnioski składali papierowo. I dlatego dla mieszkańców Waszej społeczności chcemy zorganizować dyżur w Waszej placówce (szczegóły do ustalenia z Panią   Renata Gołębiowska )

Prosimy o rozpowszechnienie informacji o naszym dyżurze w Waszej placówce m.in. poprzez powieszenie plakatów, a także o udostępnienie pomieszczenia, w którym pracownik Zakładu pomoże w złożeniu takiego wniosku.

Na spotkanie z ekspertem ZUS potrzebny będzie:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości np. Paszport;
  • telefon komórkowy;
  • adres E-MAIL;
  • numer rachunku bankowego na który przekażemy świadczenie;
  • nazwa i adres szkoły do której będzie uczęszczały/ło dzieci/cko

Osobą do kontaktu ze strony Zakładu jest: Renata Gołębiowska tel. 41 357 73 45 lub 502 008 450 ( w  godz. 8-15)

Z wyrazami szacunku

Renata Gołębiowska

Kierownik Biura Terenowego ZUS w Pińczowie

menu-circlecross-circle