DODATEK OSŁONOWY

Opublikowano: 25 stycznia, 2022

KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

jednoosobowym – 2100 zł,

wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

WNIOSKI O WYPŁATĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 31.10.2022 r.

Dokumenty złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

menu-circlecross-circle