Edukacja

Edukacja

Centra Kształcenia Na Odległość

14 lipca, 2019

Centra Kształcenia Na Odległość Na Wsiach powstało w ramach ogólnopolskiego projektu, który ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci współpracujących ze sobą Centrów. Nadzór nad projektem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a finansowany jest on ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Centra Kształcenia na terenie naszej […]

Szkoły

14 lipca, 2019

Na terenie gminy Złota funkcjonują następujące placówki oświatowe: Zespół Placówek Oświatowych w Złotej Szkoła Podstawowa w Chrobrzu Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chrobrzu. Szkoła Podstawowa w Miernowie Ośrodek Edukacji Przedszkolnej przy Szkole podstawowej w Miernowie Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Bolesława Chrobrego w Chrobrzu  (podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

menu-circlecross-circle