Event-podsumowanie projektu pt. Literacka Kreatywność

Opublikowano: 17 listopada, 2022
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Złotej odbył się Event-podsumowanie projektu pt. Literacka Kreatywność. Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka zrealizowała w tym roku autorski projekt pt. „Literacka Kreatywność”, którego efektem są działania które łączą literaturę, wystawy i promocje. W rezultacie powstała wystawa memów literackich, wystawa promująca bibliotekę, wystawa ukazująca zabytki i ciekawe atrakcje turystyczne Gminy Złota. Kolekcja motywów literackich na tkaninie, oraz dodatkowo powstał filmik promujący działalność biblioteki. Projekt składał się z kilku etapów, łączył cykle warsztatowe, spotkania autorskie i warsztaty aktywizujące twórczo różne grupy wiekowe ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Gminy Złota. Wszystkie działania odbywały się w naszej bibliotece.
biblioteka
Celem projektu było ukazanie biblioteki, jako ośrodka rozbudzającego wśród młodych ludzi pasję do słowa w każdej jego postaci. Wspieranie i wyrabianie nawyku czytelniczego, aktywizacja twórcza, oraz integracja dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy.
Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej pod nazwą "Literacka Kreatywność". Projekt odbywa się w ramach programu Partnerstwo dla książki z Instytutu Książki i dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
menu-circlecross-circle