INFORMACJA

Opublikowano: 8 lipca, 2021

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2021 r. będą przyjmowane od 02 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od  1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi: 100 litrów do ha użytków rolnych oraz 30 litrów do liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

Wójt Gminy

menu-circlecross-circle