Informacja

Opublikowano: 30 sierpnia, 2021

Wójt Gminy Złota informuje , że termin płatności II raty podatku od środków transportowych upływa z dniem 15 -go września 2021 roku.

Wójt Gminy

menu-circlecross-circle