INFORMACJA

Opublikowano: 15 lipca, 2022

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II termin 2022 r. będą przyjmowane od  01 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od  1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110 litrów do ha użytków rolnych oraz 40 litrów do liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

Wójt Gminy

zwrot

menu-circlecross-circle