Informacja

Opublikowano: 30 grudnia, 2022

Wójt Gminy Złota informuje,

że w dniu 30.12.2022 roku (piątek)

Urząd Gminy Złota będzie czynny

do godz. 1300

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle