Informacja o nowym profilu rehabilitacji w KRUS

Opublikowano: 12 maja, 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pińczowie informuję o wdrożeniu  nowego profilu rehabilitacji. Program ten jest skierowany do rolników w wieku aktywności zawodowej, którzy mają wskazania medyczne do rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19. Turnusy będą realizowane  w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie. Turnus rehabilitacyjny będzie trwał 21 dni w formie stacjonarnej. Pobyt rolnika w całości pokrywa Fundusz Prewencji i Rehabilitacji. Turnusy rozpoczynają się już od 24.05.2021 roku.

 Szczegółowych informacji udziela Placówka Terenowa KRUS w Pińczowie osobiście lub telefoniczne pod numerem telefonu 41 357 54 51.

Kierownik PT Pińczów
Agnieszka Strączek

jedlec

menu-circlecross-circle