INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

Opublikowano: 10 sierpnia, 2021

INFORMACJA o sytuacji METEOROLOGICZNO - hydrologicznej

W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-ZACHODNIEJ WISŁY

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 10.08.2021 r. godz. 06.00 UTC

 

 1. Ostrzeżenia hydrologiczne

brak

 1. Ostrzeżenia meteorologiczne

brak

 1. Przekroczenia stanów alarmowych

Na Szreniawie w profilu Biskupice przekroczony o 19 cm (tendencja malejąca)

 1. Przekroczenia stanów ostrzegawczych

Na Nidzie w Pińczowie przekroczony o 2 cm (tendencja wzrostowa)

 1. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe

brak

 1. Informacja o zagrożeniach

  NW Proszowice:

  1. obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz  ogródki działkowe podtopione -wysoki poziom wód Szreniawy.

NW Kraków:

 1. zgłoszenie uszkodzenia korony wału na rz. Serafie przy moście drogowym w ciągu ul.Rakuś w Krakowie

Trwa usuwanie zatorów i oczyszczanie przepustów oraz śluz wałowych.

 

 1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły, w ciągu minionej doby opady deszczu zaobserwowano w zlewni Nidzicy na stacji Miechów dobowa suma opadu 10,1 mm oraz w zlewni Łososiny na stacji Limanowa 4,2 mm. Na pozostałym obszarze opady nie wystąpiły.

Stany wody układają się w strefie stanów wysokich i średnich. W dalszym ciągu utrzymuje się stan alarmowy na Szreniawie w profilu Biskupice. Na Nidzie w Pińczowie stan ostrzegawczy.

W ciągu minionej doby dominowały spadki stanów wody. Największe dobowe spadki odnotowano na Rudawie w przekroju Balice o 69 cm, na Wiśle w Sandomierzu o 52 cm. Jedyny większy dobowy wzrost zaobserwowano na Nidzie w Pińczowie o 6 cm.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje przelotne opady deszczu i możliwość wystąpienia burz Suma opadów w czasie burz do 30 mm.

 

 1. Zjawiska lodowe

Brak

 1. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne pracują w trybie normalnym. Na zbiornikach Tresna, Świnna Poręba i Dobczyce trwa odbudowywanie rezerwy powodziowej. Tresna (aktualna rezerwa powodziowa 94%), Świnna-Poręba (rezerwa powodziowa 83%) i  Dobczyce (rezerwa powodziowa 95%) na pozostałych zbiornikach rezerwy są większe lub równe wielkością określonym w ich instrukcjach gospodarowania wodą. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

 1. Inne informacje

Brak

 1. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Wydano komunikat nawigacyjny nr 20/2021 dotyczący awarii na SW Dwory i braku możliwości śluzowania oraz komunikat nawigacyjny nr 21/2021 dotyczący możliwości osiągnięcia stanów WWŻ na szlaku żeglugowym.

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 18/2021 szlak żeglowny na rzece Wiśle w dniu 04.09.2021 r. w godz. 19:45 – 22:30 zostanie wyłączony z ruchu żeglugowego na odcinku w km 76+450 (most Dębnicki) do 77+190 (Most Grunwaldzki) – z uwagi na spektakl plenerowy pod nazwą „20 Wielka Parada Smoków – smoki 75-lecia Teatru Groteska” .

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 15/2021 od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, mogą nastąpić utrudnienia w żegludze.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1,utrudnienia 2,utrudnienia 3.

W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca  1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.

Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 5.

Opracował:
Konrad Kępski

menu-circlecross-circle