Kolejny czujnik jakości powietrza

Opublikowano: 24 lutego, 2023

Urząd Gminy Złota otrzymał w ramach programu „Czyste powietrze” drugi już czujnik jakości powietrza. Pierwszy z zamontowanych czujników znajduje się na budynku urzędu w Złotej (został zainstalowany w czerwcu 2022 roku), natomiast drugi na budynku Domu Ludowego w Chrobrzu.

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza prezentowane są m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Złota. Ponadto odczyt z czujnika zainstalowanego w Złotej wyświetlany jest na ekranie, który znajduje się nad wejściem do urzędu gminy.

Pomiar obejmuje PM 1, PM 2.5, PM 10, temperaturę powietrza, wilgotność oraz ciśnienie atmosferyczne.

CZĄSTECZKI PYŁÓW PM1:

to zdecydowanie najbardziej niebezpieczne z pyłów zawieszonych. Głównym źródłem PM1 są kiepskiej jakości paliwa. Rozmiar cząsteczki, mniejszy niż 1 μm. łatwo przenika do płuc i do krwi. Norma dla pyłów PM1 nie została jeszcze określona.

CZĄSTECZKI PYŁU PM2,5:

aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 μm, który zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka spośród innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

CZĄSTECZKI PYŁU PM10:

mieszanina zawieszonych w powietrzu cząsteczek o średnicy nie większej niż 10 μm. W skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany. Występowanie pyłów PM10 związane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

Program „Czyste powietrze” finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

menu-circlecross-circle