Kolejny etap usuwania azbestu za nami

Opublikowano: 25 sierpnia, 2020

Gmina Złota zgodnie z przyjętym Programem Usuwania Azbestu na lata 2014 – 2032, zakończyła kolejny etap zbiórki wyrobów zawierających azbest z gospodarstw indywidualnych. W ostatnio zakończonej transzy usunięto azbest z 34 gospodarstw w ilości około 67 ton.

menu-circlecross-circle