Kolejny sprzęt trafił do Ref. Gospodarki Komunalnej

Opublikowano: 29 grudnia, 2023

Z końcem roku do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota trafiła beczka asenizacyjna do wywozu nieczystości płynnych, którą Samorząd Gminy Złota zakupił ze środków własnych. W wyniku przeprowadzonego postępowania nowy sprzęt za kwotę 62 700,00 zł dostarczyła firma Marco-Polo z Żuromina.

UG

beczka asenizacyjna

menu-circlecross-circle