Komunikat meteorologiczny z godz. 07:41 dnia 22.03.2021

Opublikowano: 22 marca, 2021

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Oblodzenie
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Na obszarze objętym ostrzeżeniem temperatura przy gruncie wyniosła od -4°C do -1°C
powodując oblodzenie. W ciągu najbliższych godzin temperatura wzrośnie powyżej 0°C.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.

menu-circlecross-circle