Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 24 maja, 2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Trwa cykl kontrolny w zakresie kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Złota przeprowadzają wyrywkowe kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie dostarczyli do Urzędu Gminy w Złotej umów na wywóz osadów i nieczystości ciekłych, podpisanych z przedsiębiorcami, którzy posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni  oraz dowodów wpłat za te usługi (rachunki, faktury VAT) proszeni są o złożenie takich dokumentów niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek złożenia ankiety nadal z nami pozostaje:

  • dla nowo zainstalowanych zbiorników, oczyszczalni przydomowych bądź przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej – 14 dni od uruchomienia,
  • w przypadku zmiany (z szamba na oczyszczalnię lub przyłącze do kanalizacji, itp.) - 14 dni od uruchomienia,
  • dla wszystkich zapominalskich – natychmiastowe złożenie deklaracji.

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota właściciele lub użytkownicy szamb zobowiązani są do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, ale nie rzadziej niż  2 razy w roku. Z kolei właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do usuwania osadów z tych zbiorników zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle