Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2022r.

Opublikowano: 20 stycznia, 2022

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie  informuje o terminie naboru wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kwota środków KFS, jaką dysponuje urząd wynosi 136 200,00 złotych.

Celem utworzenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące zagrożone utratą pracy  z powodu posiadania kompetencji  nieadekwatnych do wymagań pracodawcy i  dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

  1. Wnioski będą przyjmowane  od dnia 07.02.2022 r. (od godz.8.00) do dnia 10.02.2022 r. (do godz. 15.00). Przez datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu na biuro podawcze Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie lub elektronicznie w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP.
menu-circlecross-circle