Mgła intensywnie osadzająca szadź/1

Opublikowano: 5 grudnia, 2023

Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(110), jędrzejowski(101), kazimierski(105), Kielce(106), kielecki(106),
konecki(88), opatowski(100), ostrowiecki(98), pińczowski(103), sandomierski(104),
skarżyski(94), starachowicki(94), staszowski(105), włoszczowski(95)
Ważność od godz. 22:00 dnia 05.12.2023 do godz. 09:00 dnia 06.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialność w zasięgu mgieł od 50 m
do 200 m.

menu-circlecross-circle