MŁODY ROLNIK 2024

Opublikowano: 10 czerwca, 2024
Przypominamy, że nabór wniosków rozpoczyna się już wkrótce, tj: 19 czerwca i potrwa do 16 sierpnia 2024 r.
 • Kwota do uzyskania: do 200 tys. zł, z czego:
-I rata – 140 000 zł
- II rata – 60 000 zł
 • Premia przeznaczona jest dla osób, które:
  - nie ukończyły 41 roku życia,
  - nie rozpoczęły działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku,
  - nie korzystały w latach poprzednich z programu „Premie dla młodych rolników”,
  - mają numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR,
  -posiadają odpowiednie kwalifikacje albo zobowiążą się do ich uzupełnienia,
  -złożą biznesplan oraz zobowiążą się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.
Wsparcie można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, np.:
 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu (w tym sprzętu komputerowego), pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).
Szczegółowe informacje: https://tiny.pl/d5vvs
menu-circlecross-circle