Można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

Opublikowano: 3 czerwca, 2024
Już można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Stawki wynoszą:
🌾dla materiału siewnego konwencjonalnego:
✔️65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
✔️115 zł - w przypadku roślin strączkowych,
✔️350 zł - w przypadku ziemniaków.
🌾dla materiału siewnego ekologicznego:
✔️78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych,
✔️138 zł - w przypadku roślin strączkowych,
✔️420 zł - w przypadku ziemniaków.
🟢Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.
🟢Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami:
✔️ZBOŻA: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto.
✔️ROŚLINY STRĄCZKOWE: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna.
✔️ZIEMNIAK.
🟢Wnioski przyjmują Biura Powiatowe Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
🟢Więcej informacji oraz WNIOSEK do pobrania 👉 https://tiny.pl/df26n
menu-circlecross-circle