Narodowe Czytanie 2022 w Klubach „Senior+”

Opublikowano: 7 września, 2022

Narodowe Czytanie to akcja organizowana od 2012 roku przez Prezydenta RP, której celem jest odkrywanie najważniejszych dzieł polskiej literatury, poprzez ich wspólne czytanie. Co roku udział w niej biorą instytucje z całej Polski, a także z poza granic kraju. Lekturą tegorocznej edycji wydarzenia były "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza.

Do udziału w akcji Narodowego Czytania włączyły się w tym roku również Kluby "Senior+" z terenu Gminy Złota. Zaproszenie do wspólnej lektury słynnych utworów naszego narodowego wieszcza przyjęli również: Wójt Gminy Złota - p. Tadeusz Sułek, Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego oraz Sekretarz Gminy Złota - p. Ireneusz Gołuszka, Przewodniczący Rady Gminy Złota - p. Adam Wypych, Radna Gminy Złota – p. Barbara Górniak, Prezes Chroberskiego Stowarzyszenia Kobiet - p. Elżbieta Morton.

„Ballady i romanse” zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności. Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

czytanie czytanie czytanie czytanie czytanie czytanie czytanie czytanie czytanie czytanie

menu-circlecross-circle