Nowy sprzęt trafił do Ref. Gospodarki Komunalnej

Opublikowano: 20 listopada, 2023

Samorząd Gminy Złota doposażył Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota. Ze  środków własnych, w wyniku postępowania przetargowego, zakupiono beczkę asenizacyjną, koparko-ładowarkę, ciągnik, kosiarkę wysięgnikową oraz kosiarkę tylno-boczną. Wartość zamówienia opiewała na kwotę 1 172 955,00  zł.

UG

ref komunalny

ref komunalny

ref komunalny

menu-circlecross-circle