Obchody Święta Policji w Pińczowie

Opublikowano: 21 lipca, 2023

Pińczowscy policjanci uczestniczyli w uroczystości zorganizowanej z okazji obchodów Święta Policji. Podczas niej mundurowi z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosława Tokarczyka odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W sali narad pińczowskiej komendy rozpoczęto uroczystości, w których udział wziął Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk oraz policjanci i pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Nie zabrakło także zaproszonych gości, m.in. wójta gminy Złota Tadeusza Sułka.

Po uroczystym rozpoczęciu Komendant Powiatowy Policji w Pińczowie nadkom. Zbigniew Popczyk przywitał zgromadzonych gości oraz złożył gratulacje i życzenia mianowanym policjantkom i policjantom. Następnie Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne 21 funkcjonariuszom.

Warto również dodać, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 25.05.2023 r. nadał Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant” nadkom. Zbigniewowi Popczykowi, podinsp. Krzysztofowi Jaskólskiemu i kom. Krystianowi Kasperek, a Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” asp. sztab. Grzegorzowi Karbowniczkowi.

Opr. DS, źródło: KPP w Pińczowie

policja

menu-circlecross-circle