OBWIESZCZENIE

Opublikowano: 17 września, 2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) W związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH
zawiadamia właścicieli nieruchomości znajdujących się ma terenie sołectw:
Chroberz, Nieprowice, Niegosławice, Żurawniki — gm. Złota, pow. pińczowski
Jurków — gm. Wiślica, pow. buski.

Treść obwieszczenia:

menu-circlecross-circle