Odbiór azbestu

Opublikowano: 14 maja, 2024

Osoby zainteresowane demontażem z budynków i odbiorem z posesji materiałów niebezpiecznych zawierających azbest proszone są o niezwłoczne wypełnienie  i dostarczenie do Urzędu Gminy wniosku o demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej urzędu w zakładce ,,dla mieszkańca’’- ,,druki do pobrania’’- ,,wniosek o usunięcie azbestu’’ (http://gminazlota.pl/dlamieszkanca/druki-do-pobrania) lub w Urzędzie Gminy pokój 2a.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 600 553 185.

(-) Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle