Ogromne straty w wyniku nawalnych deszczów

Opublikowano: 1 września, 2021

W dniu 1 września pracownicy Urzędu Gminy Złota oraz Samorządowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonali objazdu miejscowości szczególnie dotkniętych deszczami nawalnymi, które nawiedziły naszą gminę w dniu 31.08.2021 r. Najgorzej sytuacja wygląda w Miernowie, Kostrzeszynie (przysiółki Górki Kostrzeszyńskie, Korce) oraz w Woli Chroberskiej. Mieszkańcy Woli pozbawieni zostali wody, sieć wodociągowa została przerwana na odcinku Korce  -Wola Chr. W związku z tym niezwłocznie zgłoszono wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych do Wojewódzkiego Centrum Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz do Pełnomocnika ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych w Świętokrzyski Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

Na terenie gminy, cały czas pracują druhowie z naszych jednostek OSP, a także pracownicy SGZGK oraz firmy zewnętrzne zatrudnione przez Urząd Gminy Złota.

Ponadto Urząd Gminy Złota  informuje, iż w terminie do dnia 10 września 2021 r. poszkodowani rolnicy posiadający uprawy na  terenie gminy Złota mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych deszczem nawalnym  z dnia 31.08.2021r. Szczegóły pod adresem: http://gminazlota.pl/wnioski-o-oszacowanie-szkod-2021-2/

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

nawalne deszcze

menu-circlecross-circle