Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 148

Opublikowano: 23 maja, 2024

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 148
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 14:54 dnia 22.05.2024 do godz. 05:00 dnia 23.05.2024
Obszar: Zlewnie górnej Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Na obszarze obowiązywania ostrzeżenia objętego stopniem 2 przestaje obowiązywać ostrzeżenie nr 144 stopnia 1.

menu-circlecross-circle