OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2

Opublikowano: 22 czerwca, 2020

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień zagrożenia: 3

Ważność: od godz. 08:13 dnia 21.06.2020 do godz. 09:00 dnia 22.06.2020
Obszar: zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Raby, Dunajca po zbiornik Czchów, Białej, mniejszych bezpośrednich dopływów Wisły, Ropy oraz zlewnie Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie)
Przebieg: Prognozowane intensywne opady deszczu, w tym także burze, powodować będą wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Lokalnie zostaną przekroczone kolejne stany alarmowe.
Na Wiśle wystąpi szybki wzrost poziomu wody do strefy wody wysokiej.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

menu-circlecross-circle