Porady Prawne

Opublikowano: 18 lutego, 2021

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 

lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

zlokalizowane są w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Pińczowie

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Wizytę w punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 41 357 60 01 wew. 271  (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradyprawne@pinczow.net
  • za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zakładce Porady Prawne lub strony internetowej do zapisów publicznych on-line – rezerwacja terminu: REZERWACJA ONLINE

Bezpośredni numer telefonu do radców prawnych, adwokatów i doradcy obywatelskiego:

413576001 wew. 212 

Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 8. ust. 8.

Więcej informacji oraz drugi do pobrania pod adresem: http://powiat.pinczow.pl/porady-prawne,10,51,51,p.html/

menu-circlecross-circle