Porządek Sesji Rady Gminy Złota

Opublikowano: 26 stycznia, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 26 stycznia 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz z wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii eklektycznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/86/2019 w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii w Pełczyskach – Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 11. Interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski.
 13. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle