Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Opublikowano: 20 grudnia, 2022
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia 20.12.2022 r. godz. 9:45
Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9.45 dnia 20.12.2022 r. do godz. 24.00 dnia 20.12.2022 r.
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego, wzmożonego ruchu samochodów i emisji ze źródeł przemysłowych.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 20.12.2022 r. dla stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
menu-circlecross-circle