Przymrozki/1

Opublikowano: 17 kwietnia, 2024

ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: jędrzejowski(34), kazimierski(34), Kielce(35), kielecki(35), konecki(33),
pińczowski(34), skarżyski(34), starachowicki(35), włoszczowski(33)
Ważność od godz. 23:00 dnia 17.04.2024 do godz. 08:00 dnia 18.04.2024
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -3°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 23:00/17.04 do
08:00/18.04.2024 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: jędrzejowski,
kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, pińczowski, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.

menu-circlecross-circle