Radni obradowali

Opublikowano: 14 października, 2021

W czwartek, 30 września odbyła się Sesja Rady Gminy Złota, podczas której radni podjęli 5 uchwał, w tym m.in. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwałą nr XXVIII/214/2021 wprowadzono następujące stawki za odbiór odpadów:

Ustala  się miesięczną stawkę opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  w następujących wysokościach:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 25,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 50,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 75,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 100,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej – 107,00 zł.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  jednorodzinnymi  kompostujących  bioodpady  stanowiące  odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość miesięcznej   stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, wynosi:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe - 24,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe - 48 ,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 72,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 96,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej- 106,00 zł.

Ustala się  stawki opłaty podwyższonej  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości  nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób  selektywny w wysokości trzykrotności stawki, tj.:

a) gospodarstwo domowe 1 osobowe – 75,00 zł
b) gospodarstwo domowe 2 osobowe – 150,00 zł
c) gospodarstwo domowe 3 osobowe - 225,00 zł
d) gospodarstwo domowe 4 osobowe - 300,00 zł
e) gospodarstwo domowe 5 osobowe i powyżej – 321,00 zł.

Przypominamy, że zapis wideo z każdej sesji oraz protokoły dostępne są na stronie www.bip.gminazlota.pl

sesja

sesja

menu-circlecross-circle