Radni obradowali

Opublikowano: 8 grudnia, 2020

2 grudnia 2020 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Złota. Radni podjęli szereg uchwał, m.in. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota, w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Oprócz tego podjęto uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przyjęte uchwały, a także protokoły z posiedzeń Rady Gminy Złota, w tym nagrania wideo, znajdują się pod adresem www.bip.gminazlota.pl

sesja

menu-circlecross-circle