Rozpoczynamy konsultacje społeczne w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027

Opublikowano: 16 czerwca, 2022

Serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu pińczowskiego do włączenia się w tworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju naszego regionu.

Poniżej znajdują sią terminy spotkań w poszczególnych gminach.

Projekt LSR na stronie: https://lgdponidzie.pl 

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania
1. Gmina 

Złota

Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej, 

ul. Parkowa 8,

28-425 Złota

21 czerwiec 2022 

godz. 16

menu-circlecross-circle