Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 maja 2021 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na rzecz Gminy Złota.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota od dnia 1 września 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pińczowskiego na realizację zadania pn. „Zakup aparatury do wysokoprzepływowej przepływowej terapii tlenowej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.
 1. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2020 rok.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.
Umowa podpisana
Szukamy domu dla małych kotków
Podziękowano za pracę na rzecz Rady
Radni obradowali
Zapraszamy do udziału w projekcie „Pracownik szyty na miarę”
menu-circlecross-circle