Silny mróz/1 ODWOŁANIE

Opublikowano: 5 grudnia, 2023

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(109), jędrzejowski(100), kazimierski(104), Kielce(105), kielecki(105), konecki(87), opatowski(99), ostrowiecki(97), pińczowski(102), sandomierski(103),
skarżyski(93), starachowicki(93), staszowski(104), włoszczowski(94)
Czas odwołania godz. 04:55 dnia 05.12.2023
Przyczyna Zjawisko zakończyło się

menu-circlecross-circle