Spotkanie profilaktyczne z przedstawicielem policji

Opublikowano: 10 marca, 2023

Dnia 7 marca odbyło się w naszej szkole spotkanie klas VI – VIII z aspirantem Dawidem Muchą – przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pińczowie. Spotkanie z policjantem to wynik ścisłej współpracy szkoły z Policją, której celem jest dbanie o bezpieczeństwo i komfort psychiczny wszystkich uczniów, przeciwdziałanie niepożadanym zachowaniom, zachowaniom ryzykownym, których podejmowanie może rzutować na dalsze życie i mieć konsekwencje w kolejnych etapach edukacji dzieci i młodzieży uczących się w naszej placówce.

Tematem przewodnim spotkania były aspekty prawne cyberprzemocy. Uczniowie poszerzyli wiedzę na temat konsekwencji zachowań zaliczanych do cyberprzestępstw, a także uzyskali wiedzę na temat najnowszych zmian w przepisach prawa dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich i małoletnich. Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich obniża wiek odpowiedzialności nieletnich z 13 lat do 10 lat oraz przewiduje dla dyrektora szkoły nowy katalog uprawnień.

Dyrektor może w sytuacji, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego bez zawiadamiania organów (Policja, Sąd) o demoralizacji lub popełnieniu czynu karalnego w postaci np. wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Zagadnienie, które zostało wyczerpująco omówione przez zaproszonego profilaktyka policyjnego zostało poszerzone o inne tematy związane z przestrzeganiem prawa, a wzbudzające u uczniów ciekawość. Ufamy, że efekty podejmowanych przez szkołę i Policję działań, przy współpracy z rodzicami, będą zadowalające.

Autor tekstu i zdjęć: Barbara Nowakowska, ZPO Złota

policja

menu-circlecross-circle