STOP SUSZY - PROGRAMY POMOCOWE

Opublikowano: 28 lipca, 2020

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach prowadzi program pilotażowy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym (wybrany został powiat konecki).

Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych. Docelowo w miarę potrzeb i możliwości, planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie w kraju.

Wszystkie dostępne materiały dostępne są na stronie:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/aktualnosci/17607,STOP-SUSZY-PROGRAMY-POMOCOWE.html

menu-circlecross-circle