Szanowni mieszkańcy Gmin Pińczów, Złota, Kije, Działoszyce oraz Michałów

Opublikowano: 24 lutego, 2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PONIDZIE prowadzi prace nad stworzeniem lokalnej strategii rozwoju (lsr) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Zwracamy się do państwa z prośbą o włączenie się w prace związane z budową lokalnej strategii rozwoju – wypełnienie poniższego arkusza pomysłu, który umożliwi nam określenie celów i kierunków działania.

W poniższym arkuszu pomysłu prosimy przedstawić, co pan/pani chciałby/chciałaby w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej Lokalnej Grupy Działania.  Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.
Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości
obszarów wiejskich.

Informujemy, że podane poniżej informacje zostaną wykorzystane przez stowarzyszenie LGD PONIDZIE wyłącznie na potrzeby utworzenia lokalnej strategii rozwoju.

Informacje o postępach prac nad utworzeniem lokalnej strategii rozwoju zamieszczane są na stronie www.lgdponidzie.pl

ARKUSZE NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES LGD PONIDZIE DO 12.03.2022 r.

Lokalizacja siedziby stowarzyszenia LGD PONIDZIE

Pińczów 28-400
ul. 3 Maja 10
TEL 41 373 38 60
biuro@lgdponidzie.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

menu-circlecross-circle