Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota - Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej

Opublikowano: 18 listopada, 2022
W ramach Partnerstwa OSI Ponidzie zostało dziś w Urzędzie Miejskim w Pińczowie podpisane porozumienie określające zasady współpracy przy realizacji zadania „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota - Wiślica - Nowy Korczyn - wykonanie dokumentacji projektowej”.
  • Porozumienie podpisało czterech członków należących do OSI Ponidzie: Gmina Pińczów (lider), reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów – Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosławy Wiśniewskiej; Gmina Wiślica (partner) reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica – Jarosława Jaworskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Haliny Sokołowskiej; Gmina Złota (partner) reprezentowana przez: Wójta Gminy Złota – Tadeusza Sułka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Pawełczak; Gmina Nowy Korczyn (partner) reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn – Pawła Zagaja przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Joanny Parlak.
  • Ścieżka rowerowa, której dotyczy dzisiejsze porozumienie jest składową częścią dużego projektu Partnerstwa OSI PONIDZIE "Szlak Turystyczny NIDA".
  • Na podstawie porozumienia strony postanawiają wspólnie wykonać dokumentację projektową ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla wymienionego zadania. Partnerzy zawrą umowę na realizację zadania ponosząc koszty realizacji tej umowy na terenie własnej gminy.
  • Realizację porozumienia koordynować będzie lider, czyli Gmina Pińczów. Będzie odpowiadał także za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami dla zadania pn. „Trasa rowerowa na odcinku Pińczów - Złota - Wiślica - Nowy Korczyn wykonanie dokumentacji projektowej”. Natomiast partnerzy porozumienia będą koordynowania realizację umowy na terenie swojej gminy.

Fot. Z. Kaczmarczyk, UM Pińczów

trasa

trasa

trasa

menu-circlecross-circle