Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów podpisana

Opublikowano: 11 grudnia, 2023

W Urzędzie Gminy Złota podpisano umowę na odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy Złota w roku 2024.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, najkorzystniejszą ofertę spośród trzech, złożyło przedsiębiorstwo BIOSELECT z Rakowa.

Umowę ze strony Gminy Złota podpisał Wójt Gminy Złota Tadeusz Sułek przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Pawełczak, natomiast ze strony firmy BIOSELECT umowę parafowała Prezes Zarządu Bogumiła Czerwiec.

umowa umowa

menu-circlecross-circle