Upały: Komunikat meteorologiczny z godz. 12:18 dnia 18.06.2024

Opublikowano: 18 czerwca, 2024

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Upał
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, pińczowski,
sandomierski, staszowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura powietrza wynosi obecnie od 26°C do 28°C. W ciągu najbliższych godzin będzie nadal wzrastać, osiągając miejscami około 30°C.
Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci
pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż
opisany.

menu-circlecross-circle