Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024

Opublikowano: 24 czerwca, 2024

W piątek 21 czerwca 2024 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. W hali sportowej odbył się z tej okazji uroczysty apel. Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu.

Potem w roli głównej wystąpili po raz ostatni absolwenci naszej szkoły. Uczniowie wierszem i piosenką podziękowali dyrekcji, nauczycielom,  pracownikom oraz rodzicom.  Na zakończenie występu ósmoklasiści zostali pożegnani przez swoich młodszych kolegów z klasy siódmej i otrzymali od nich upominki.

Pan Wójt Waldemar Podsiadło wręczył  Nagrodę Wójta Gminy Złota  najlepszemu tegorocznemu absolwentowi – Rozalii Mnich.

Następnie Pani Dyrektor Mariola Warzecha wręczyła dyplomy i nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję  i sukcesy osiągnięte w konkursach.

Kolejnym etapem uroczystości były nagrody i wyróżnienia:

-  dla uczniów klasy IVa za najwyższą średnią klasy w szkole (otrzymali Puchar ufundowany prze dyr. szkoły wypełniony słodyczami),

- dla uczennicy Wiktorii Nowak za najwyższą średnią ocen w szkole,

- dla Wiktora Litwińskiego za pasję, wytrwałość i godne  reprezentowanie szkoły w zawodach pływackich.

Uczniowie z dumą odebrali zasłużone wyróżnienia.

Wdzięczni absolwenci wraz z Radą Rodziców podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły.

Autor tekstu: Agnieszka Bystrzanowska. Zdjęcia: Małgorzata Gołuszka.

zakonczenie

zakonczenie

menu-circlecross-circle