Ustalenia dot. ścieżki rowerowej

Opublikowano: 15 września, 2022

W Pińczowie odbyło się spotkanie w sprawie ustaleń dotyczących podpisania porozumienia gmin: Pińczów, Złota, Wiślica oraz Nowy Korczyn, które chcą razem stworzyć dokumentację projektową ścieżki rowerowej. Gminę Złota reprezentował wójt Tadeusz Sułek.

Ustalono przebieg ścieżki oraz zakres zadań dla wszystkich partnerów porozumienia. Jeśli chodzi o przebieg ścieżki to będzie ona przebiegała od Nowego Korczyna, przez gminy Wiślicę, gminę Złota, aż do Pińczowa.

Źródło: UG Złota na podstawie UMiG Pińczów

ścieżki

menu-circlecross-circle